Výstava Vlastislava Hofmana v Galerii výtvarného umění v Ostravě, září 2017 až leden 2018

Krematorium v Ostravě, 1923-25

Galerie výtvarného umění v Ostravě chystá expozici, která bude věnována dílu architekta, scénografa, malíře a grafika Vlastislava Hofmana. Projekt je realizován týmem vedeným PhDr. Mahulenou Nešlehovou a částečně tak naváže na velkou Hofmanovu retrospektivu z roku 2004 v Obecním domě v Praze. Cílem je v rámci autorovy tvorby akcentovat zejména jeho architektonické realizace pro Ostravu. Výstava se uskuteční v termínu 26. 9. 2017 – 7. 1. 2018 a bude také doplněna odborným katalogem „Vlastislav Hofman – nové pohledy, nová zjištění“, který připravuje zmíněný autorský kolektiv.